Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Personel

Joanna Wieczorek-Powiertowska KOORDYNowanie BADAŃ KLINICZNYCH I PROCESU FEASIBILITY
KOORDYNowanie BADAŃ KLINICZNYCH I PROCESU FEASIBILITY

Joanna Wieczorek-Powiertowska

Email: joannawieczorek.powiertowska@ump.edu.pl

Tel.: 61 854 75 41

Weronika Jaworska koordynowanie badań klinicznych
koordynowanie badań klinicznych

Weronika Jaworska

Email: wjaworska@ump.edu.pl

Tel.: 61 854 75 42

Marta Migaj-Aleksandrowicz KOORDYNOWANIE BADAŃ KLINICZNYCH
KOORDYNOWANIE BADAŃ KLINICZNYCH

Marta Migaj-Aleksandrowicz

Email: m.migaj-aleksandrowicz@ump.edu.pl

Tel.: 61 101 98 14

Agnieszka Przepióra KOORDYNOWANIE BADAŃ KLINICZNYCH
KOORDYNOWANIE BADAŃ KLINICZNYCH

Agnieszka Przepióra

Email: aprzepiora@ump.edu.pl

Tel.: 61 854 92 65

Magdalena Richter koordynowanie badań klinicznych
koordynowanie badań klinicznych

Magdalena Richter

Email: mrichter@ump.edu.pl

Tel.: 61 831 01 19

Andżelika Skibińska KOORDYNOWANIE BADAŃ KLINICZNYCH
KOORDYNOWANIE BADAŃ KLINICZNYCH

Andżelika Skibińska

Email: askibinska@ump.edu.pl

Tel.: 61 854 90 49

Michał Szymański KOORDYNOWANIE BADAŃ KLINICZNYCH
KOORDYNOWANIE BADAŃ KLINICZNYCH

Michał Szymański

Email: mszymanski@ump.edu.pl

Tel.: 61 101 98 56

Martyna Wojdyło KOORDYNOWANIE BADAŃ KLINICZNYCH
KOORDYNOWANIE BADAŃ KLINICZNYCH

Martyna Wojdyło

Email: mwojdylo@ump.edu.pl

Tel.: 61 101 98 14

KOORDYNOWANIE BADAŃ KLINICZNYCH

Zuzanna Ewert

Email: zewert@ump.edu.pl

Tel.: 61 854 79 87

KOORDYNOWANIE BADAŃ KLINICZNYCH

Katarzyna Ewert – Nowakowska

Email: kewertnowakowska@ump.edu.pl

Tel.: 61 854 79 87

KOORDYNOWANIE BADAŃ KLINICZNYCH

Marta Klimczewska-Kujawa

Email: marta.klimczewska@ump.edu.pl

Tel.:

KOORDYNOWANIE BADAŃ KLINICZNYCH

Filip Wolbach

Email: fwolbach@ump.edu.pl

Tel.: 61 8547 552