Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Ośrodki Wczesnych Faz

Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz Nieonkologicznych

Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz Nieonkologicznych jest jednostką Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest to miejsce dedykowane prowadzeniu badań klinicznych wczesnych faz, a więc I i II fazy, które oceniają bezpieczeństwo i skuteczność stosowania nowoczesnych terapii w określonych wskazaniach terapeutycznych.

Badane jest bezpieczeństwo związane ze zwiększania dawki leku, interakcje lekowe oraz interakcje z pożywieniem. Monitorowana jest farmakokinetyka oraz farmakodynamika leku. Prowadzimy również badania na zdrowych ochotnikach, oraz badania typu „first-in-human”, a więc pierwsze podanie danego preparatu leczniczego u człowieka.

Prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie badań klinicznych, a w szczególności badań wczesnych faz, wymaga zaangażowania wykwalifikowanego zespołu badawczego z zachowaniem międzynarodowych zasad Dobrej Praktyki Klinicznej: GCP (ang. Goog Clinical Prctice).

Nasz ośrodek zlokalizowany jest w Klinicznym Szpitalu Uniwersyteckim ul. Długa 1/2, co zapewnia dostęp do infrastruktury diagnostyki obrazowej (USG, KT, MRI), laboratoryjnej oraz ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ.

Infrastruktura ośrodka obejmuje:

  • 4 łóżka opieki całodobowej
  • 5 miejsc pobytu dziennego
  • gabinet lekarski i zabiegowy
  • laboratorium

Posiadamy wielodyscyplinarny zespół:

  • 8 lekarzy specjalistów
  • 2 diagnostów laboratoryjnych
  • pielęgniarka
  • koordynator badań klinicznych

Obszary naszego działania obejmują: kardiologie, diabetologie, nefrologie, endokrynologie, reumatologie, hematologie, pulmonologie, gastroenterologie, neurologie, psychiatrie, dermatologie, immunologie.

sala podań leków Ośrodek wczesnych faz ul. Długa
Sala chorych Ośrodek Wczesnych Faz ul. Długa