Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Współpraca

Współpraca

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych to wyspecjalizowany ośrodek SMO (Site Management Organization).

Wraz ze szpitalami klinicznymi tworzymy konsorcjum oferujące szeroką możliwość realizacji badań w zakresie:

onkologii, hematologii, kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyń, transplantologii, gastrologii, chorób metabolicznych, diabetologii, pediatrii, neonatologii, neurologii, endokrynologii, pulmonologii, ginekologii, dermatologii, reumatologii, ortopedii oraz okulistyki.

Kontraktujemy i koordynujemy wszystkie badania realizowane na terenie szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, od procesu zgłoszenia badania. Badania ambulatoryjne prowadzimy w wyspecjalizowanym ośrodku z wydzielonymi poradniami i pełnym zapleczem administracyjnym i technicznym. Jako jeden z nielicznych ośrodków działających w publicznym sektorze prowadzimy ośrodki wczesnych faz, gwarantujące pełne bezpieczeństwo dla pacjentów (ośrodki w szpitalach z dostępem do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii). 

Badania w CWBK

Realizujemy badania kliniczne w oparciu o własne ambulatorium oraz o bazę czterech szpitali klinicznych

Infrastruktura CWBK

Budynek Centrum Wsparcia Badań Klinicznych mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. 

Komfort i wygoda pacjenta były naszym priorytetem przy projektowaniu przestrzeni. Poczekalnia posiada miejsce wypoczynkowy dla pacjenta z wygodnymi kanapami, tv oraz a oczekujący na wizytę mogą skorzystać z ekspresu do kawy bądź przygotować herbatę. Centrum Wsparcia Badań Klinicznych dzieli się na część medyczną, realizującą badania kliniczne ambulatoryjne oraz część administracyjną. Część medyczna Centrum składa się z trzech gabinetów lekarskich oraz gabinetu podań leków.  Każdy z gabinetów wyposażony jest w ciśnieniomierz, wagę ze wzrostomierzem, pulsoksymetr. W gabinetach znajdują się lodówki do przechowywania leków, zamykane na klucz z centralnym pomiarem temperatury. Nasze wyposażenie to także:  aparaty ekg, pusoksymetry, wagi medyczne, defibrylator, wirówki, w tym jedna  chłodzeniem, zamrażarka niskotemperaturową do -80 , chłodziarko-zamrażarki do – 20. Gabinet podań leków wyposażony jest w cztery fotele do chemioterapii oraz pompy infuzyjne. Centrum dysponuje pomieszczeniami magazynowymi do przechowywania materiałów dostarczanych do badania. Posiadamy specjalnie przystosowane pomieszczenie do przygotowania leków. Badania z hospitalizacją realizujemy w szpitalach klinicznych Uniwerystetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Współpraca ze szpitalami klinicznymi

UCWBK wykorzystując potencjał w strukturze obejmującej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz cztery szpitale kliniczne, dla których jest jednostką założycielską, tj.:

  1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu (USK) 
  2. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (GPSK)
  3. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ORSK)
  4. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, (SKKJ)

jest jednostką zdolną do oddziaływania na skalę makroregionalną, a tym samym pełni w skali kraju co najmniej rolę jednego z liderów współtworzących w Polsce rynek dla nowoczesnego podejścia do badań klinicznych, przyciągający sponsorów w skali globalnej.