Skip to menu Skip to main content Skip to footer

O nas

Główni badacze

angiologia, Hipertensjologia, choroby wewnętrzne

Prof. dr hab. n. med. Tykarski Andrzej

Oddział Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2 61-848 Poznań

Dr hab. n. med. Komosa Anna

Oddział Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2 61-848 Poznań

Prof. dr hab. n. med. Bryl Wiesław

Oddział Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Metabolicznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

Chirurgia ogólna i naczyń

Prof. dr hab. Zbigniew Krasiński

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2 61-848 Poznań

ENDOKRYNOLOGIA

Prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

Oddział Kliniczny Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań

GINEKOLOGIA

Dr hab. n. med. Karina Kapczuk

Oddział Ginekologiczny I, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Polna 33 60-535 Poznań

Dr hab. med. Karolina Chmaj-Wierzchowska

Oddział Izby Przyjęć, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Polna 33 60-535 Poznań

GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA

Prof. dr hab. n. med. Mądry Radosław

Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

Prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz 

Oddział Onkologiczny, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Polna 33 60-535 Poznań

GASTROENTEROLOGIA

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Dobrowolska

Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Chorób Metabolicznych, Wewnętrznych i Dietetyki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań

Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder

Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Chorób Metabolicznych, Wewnętrznych i Dietetyki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań

Dr n. med. Konrad Matysiak

Oddział Gastroenterologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18 60-780 Poznań

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań

HEMATOLOGIA

Dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

Prof. dr hab. med. Krzysztof Lewandowski

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

HEMATOLOGIA DZIECIĘCA

Prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak

Oddział III Onkologiczno- Hematologiczny, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UM w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań

KARDOCHIRURGIA

Prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Perek

Oddział Kardiochirurgii i Transplantologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, w Poznaniu ul. Długa 1/2 61-848 Poznań

KARDIOLOGIA

Prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2 61-848 Poznań

Prof. dr hab. med. Paweł Burchardt

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, ulica Marcelińska 42 60-354 Poznań

Prof. dr hab. med. Marek Grygier

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2 61-848 Poznań

Dr n. med. Adrian Gwizdała

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2 61-848 Poznań

Dr n. med. Aneta Klotzka

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2 61-848 Poznań

Prof. dr hab. med. Maciej Lesiak

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2 61-848 Poznań

Prof. dr hab. med. Przemysław Mitkowski

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2 61-848 Poznań

Prof. dr hab. med. Tatiana Mularek-Kubzdela

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2 61-848 Poznań

Dr hab. n. med. Zofia Oko-Sarnowska

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2 61-848 Poznań

Prof. dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2 61-848 Poznań

Dr n. med. Baliński Marek

Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań

Dr n. med. Miłosz Dziarmaga

Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań

Dr n. med. Mateusz Dziarmaga

Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań

KARDIOLOGIA DZIECIĘCA

Dr n. med. Rafał Surmacz

Klinika Kardiologii Dziecięcej Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UM w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań

LARYNGOLOGIA

Dr n. med Elżbieta Waśniewska- Okupniak

Oddział Kliniczny Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań

NEFROLOGIA

Prof. dr hab. med. Krzysztof Pawlaczyk

Oddział Kliniczny Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań

NEUROLOGIA

Prof. dr hab. n. med. Alicja Kalinowska

Oddział Kliniczny Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań

NEUROLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Prof. dr hab. med. Barbara Steinborn

Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań

Onkologia

Prof. dr hab. med. Jacek Mackiewicz

Oddział Kliniczny Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, u. Grunwaldzka 16/18 60-780 Poznań

Prof. dr hab. med. Rodryg Ramlau

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

Dr n. med. Piotr Tomczak

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

OKULISTYKA

Prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa

Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem okulistyki Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, u. Grunwaldzka 16/18 60-780 Poznań

Prof. dr hab. med. Jarosław Kocięcki

Oddział Okulistyki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA

Dr n. med. Maciej Bręborowicz

Oddział Traumatologii, Ortopedii i Chirurgi Ręki, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 61-545 Poznań

PEDIATRIA/NEONATOLOGIA

Prof. dr hab. med. Jan Mazela

Oddział Neonatologiczny I, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Polna 33 60-535 Poznań

Prof. dr hab. med. Tomasz Szczapa

Oddział Neonatologiczny II, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Polna 33 60-535 Poznań

PEDRIATRIA/ CHOROBY ZAKAŹNE

Dr hab. n. med. Anna Mania

Oddział VIII Chorób Zakaźnych i Neurologii, Pediatryczny, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UM w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań

PSYCHIATRIA DZIECIĘCA

Prof. dr hab. med. Filip Rybakowski

Oddział Psychiatrii, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UM w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań

PULMONOLOGIA

Dr hab. n. med. Szczepan Cofta

Oddział Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

REUMATOLOGIA

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Samborski

Oddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 61-545 Poznań