Skip to menu Skip to main content Skip to footer

O nas

Nasze atuty

  • Prowadzenie badań klinicznych na najwyższym poziomie w większości obszarów terapeutycznych
  • Realizacja badań klinicznych wszystkich faz
  • Doświadczone zespoły badawcze i dostęp do odpowiedniej bazy medycznej, diagnostyki obrazowej i nowoczesnych bloków operacyjnych oraz pracowni, gwarantują wymaganą przy realizacji badań klinicznych precyzję
  • Przyjazna klinika ambulatoryjna – dedykowane centrum dla badań klinicznych z gabinetami lekarskimi, możliwością podań leków we wlewach, infrastrukturą administracyjną
  • Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu komercyjnych i niekomercyjnych badań  klinicznych w szpitalach klinicznych
  • Znacząca liczba osób objętych opieką – corocznie hospitalizujemy  w naszych szpitalach klinicznych ponad 177 tys. pacjentów, a w poradniach w ciągu roku udzielamy blisko 400 tys. porad
  • Wsparcie koordynatorów badań
  • Certyfikowane laboratoria lokalne
  • Profesjonalne wsparcie farmaceutyczne – apteki szpitalne wspierają badaczy oraz sponsorów w realizacji badań klinicznych. Przygotowywanie badanego produktu leczniczego odbywa się w aptekach szpitalnych, zgodnie z zasadami GCP i GMP, protokołem badania oraz wewnętrznymi procedurami. Apteki szpitalne prowadzą nadzór nad prawidłowością warunków przechowywania leków w poszczególnych badaniach.  Farmaceuci prowadzą dokumentacje badania klinicznego zgodnie z wytycznymi Sponsora (m.in. logi, dokumentacja dotycząca przygotowania badanego produktu leczniczego itp.)
  • Gwarancja profesjonalnego kontraktowania badań klinicznych – kontraktowaniem badań klinicznych i nadzorem nad realizacją procesu prowadzenia badań w szpitalach klinicznych oraz w Ośrodku Badań Klinicznych Wczesnych Faz zajmują się wykwalifikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający wiedzę z zakresu regulacji prawnych obowiązujących w Polsce oraz wytycznych międzynarodowych dotyczących prowadzenia badań klinicznych