Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Współpraca

Proces kontraktowania badań

Kontraktujemy i koordynujemy wszystkie badania realizowane na terenie szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zadaniem UCWBK jest skierowanie wstępnej propozycji badania do odpowiedniego Badacza, który ma doświadczenie oraz możliwości przeprowadzenia badania klinicznego w danym wskazaniu.

Następnie kontaktujemy Państwa z Badaczem oraz wspomagamy proces feasibility, a także w razie potrzeby podpisujemy niezbędne dokumenty np. umowę poufności.

Jednym z głównych celów działania UCWBK jest przyśpieszenie procesu kontraktowania i skrócenie go maksymalnie do 60 dni.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia badania klinicznego i rozpoczęcia prac nad negocjacją kontraktu:

  • protokół badania,
  • budżet badania,
  • aktualny KRS (lub inny dokument rejestrowy) Sponsora oraz CRO (jeżeli dotyczy) z nazwiskami osób uprawnionymi do jej reprezentowania,
  • upoważnienie dla CRO do reprezentowania Sponsora,
  • polisa ubezpieczenia Badania,
  • Pharmacy Manual

W celu przyspieszenia negocjacji umowy na prowadzenie badania klinicznego proponujemy zastosowanie wzoru umowy UCWBK, który przesyłamy niezwłocznie na wskazany e-mail, po wystosowaniu prośby.

Kontakt w sprawie kontraktowania badań klinicznych:

Inga Wałaszkowska

E-mail: ucwbk@ump.edu.pl Telefon: +48 508 455 229

Oferujemy:

Sprawne kontraktowanie umów dla wszystkich szpitali klinicznych naszego Uniwersytetu

Zarządzanie, rozliczanie i koordynację badań klinicznych

Wyodrębnione zaplecze infrastrukturalne dla badań ambulatoryjnych oraz badań wczesnych faz

Wsparcie koordynatorów badań

Standardowe procedury operacyjne (SOP) gwarantujące należytą jakość realizowanych procedur

Certyfikaty laboratoryjne, dostęp do walidowanego sprzętu

Profesjonalny nadzór farmaceutyczny