Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Our Team

Joanna Wieczorek-Powiertowska KOORDYNowanie BADAŃ KLINICZNYCH I PROCESU FEASIBILITY
CLINICAL TRIALS AND FEASIBILITY PROCESS COORDINATION

Joanna Wieczorek-Powiertowska

Email: joannawieczorek.powiertowska@ump.edu.pl

Phone: +48 61 854 75 41

Weronika Jaworska koordynowanie badań klinicznych
CLINICAL TRIALS COORDINATION

Weronika Jaworska

Email: wjaworska@ump.edu.pl

Phone: +48 61 854 75 42

Marta Migaj-Aleksandrowicz KOORDYNOWANIE BADAŃ KLINICZNYCH
CLINICAL TRIALS COORDINATION

Marta Migaj-Aleksandrowicz

Email: m.migaj-aleksandrowicz@ump.edu.pl

Phone: +48 61 101 98 14

Agnieszka Przepióra KOORDYNOWANIE BADAŃ KLINICZNYCH
CLINICAL TRIALS COORDINATION

Agnieszka Przepióra

Email: aprzepiora@ump.edu.pl

Phone: +48 61 854 92 65

Magdalena Richter koordynowanie badań klinicznych
CLINICAL TRIALS COORDINATION

Magdalena Richter

Email: mrichter@ump.edu.pl

Phone: +48 61 831 01 19

Andżelika Skibińska KOORDYNOWANIE BADAŃ KLINICZNYCH
CLINICAL TRIALS COORDINATION

Andżelika Skibińska

Email: askibinska@ump.edu.pl

Phone: +48 61 854 90 49

Michał Szymański KOORDYNOWANIE BADAŃ KLINICZNYCH
CLINICAL TRIALS COORDINATION

Michał Szymański

Email: mszymanski@ump.edu.pl

Phone: +48 61 101 98 56

Martyna Wojdyło KOORDYNOWANIE BADAŃ KLINICZNYCH
CLINICAL TRIALS COORDINATION

Martyna Wojdyło

Email: mwojdylo@ump.edu.pl

Phone: +48 61 101 98 14

CLINICAL TRIALS COORDINATION

Zuzanna Ewert

Email: zewert@ump.edu.pl

Phone: +48 61 854 79 87

CLINICAL TRIALS COORDINATION

Katarzyna Ewert – Nowakowska

Email: kewertnowakowska@ump.edu.pl

Phone: +48 61 854 79 87

CLINICAL TRIALS COORDINATION

Marta Klimczewska-Kujawa

Email: marta.klimczewska@ump.edu.pl

Phone: +48 61 854 90 49

CLINICAL TRIALS COORDINATION

Filip Wolbach

Email: fwolbach@ump.edu.pl

Phone: +48 61 8547 552