Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Obszary terapeutyczne

Rak piersi

Opis schorzenia

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet w Polsce. Największą zachorowalność notuje się u kobiet w przedziale wiekowym 55-65 lat, u młodszych jest ona znacznie mniejsza. Rak piersi u mężczyzn występuje bardzo rzadko, najczęściej w siódmej dekadzie życia.

Opisywanych jest wiele różnych czynników, mogących mieć wpływ na powstawanie raka piersi. Należą do nich czynniki genetyczne, hormonalne, środowiskowe, czynniki związane z dietą, prokreacją czy narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Do poznanych czynników ryzyka należą:

 • płeć
 • wiek - wzrost zachorowalności po 35 roku życia, najwięcej zachorowań pomiędzy 50 – 70 rokiem życia.
 • czynniki genetyczne - występowanie raka piersi w rodzinie, szczególnie u krewnych pierwszego stopnia (matka, siostra). Rak piersi uwarunkowany genetycznie stanowi do 10% wszystkich jego postaci. Może objawiać się występowaniem także innych nowotworów poza rakiem piersi: jajnika, trzonu macicy, prostaty, jelita grubego. Odpowiedzialnością za powstawanie genetycznie uwarunkowanego raka piersi obarcza się mutacje genów: BRCA1, BRCA2, p53, ATM.
 • czynniki hormonalne endogenne - większe ryzyko obserwuje się u kobiet z wczesną pierwszą miesiączką lub późnym klimakterium (powyżej 55 r.ż.), wiek pierwszej donoszonej ciąży (ryzyko wzrasta u kobiet które nie rodziły lub urodziły po raz pierwszy po 30 r.ż.)
 • czynniki hormonalne egzogenne – hormonalne środki antykoncepcyjne. Ryzyko zachorowania wzrasta u kobiet przyjmujących środki hormonalne dłużej niż 8 lat.
 • czynniki hormonalne egzogenne - hormonoterapia zastępcza – stosowana coraz częściej w okresie przekwitania, zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi o około 6%, wzrastając do 30% przy hormonoterapii trwającej ponad 10 lat.
 • choroby piersi z proliferacją: ryzyko wzrasta w przypadku stwierdzenia zmian rozrostowych, takich jak hiperplazja atypowa lub LCIS.

Należy pamiętać jednak o tym, że u 75% kobiet nie występują żadne znane czynniki ryzyka.

Objawy/dolegliwości

 • guz w obrębie gruczołu piersiowego
 • wciągnięcie skóry lub brodawki
 • zmiana wielkości lub kształtu piersi
 • zmiany skórne wokół brodawki
 • wyciek z brodawki (zwłaszcza krwisty)
 • zaczerwienienie i zgrubienie skóry („skórka pomarańczowa”)
 • powiększenie węzłów chłonnych w dole pachowym
 • poszerzenie żył skóry piersi
 • owrzodzenie skóry piersi

U około 15% - 25% chorych guz może nie być wyczuwalny, szczególnie u kobiet, u których podejrzane zmiany radiologiczne wykryto podczas cyklicznych badań mammograficznych.

Badania w zakresie obszaru

Badanie to ma na celu określenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania durvalumabu w skojarzeniu z nowymi terapiami onkologicznymi z lub bez paklitakselu oraz durvalumabu + paklitakselu w leczeniu pierwszego rzutu potrójnie ujemnego raka piersi z przerzutami.
Zakończone
Rak piersi
Kod badania: D933LC00001
Celem badania jest ocena działania przeciwnowotworowego iksabepilonu u pacjentek z miejscowo nawrotowym lub przerzutowym rakiem piersi (mBC) wybranych na podstawie testu przewidywanej odpowiedzi na iksabepilon po niepowodzeniu leczenia antracyklinami i taksanami. Pacjenci będą poddawani badaniom przesiewowym z użyciem testu przewidywanej odpowiedzi na iksabepilon (DRP). Jeśli tkanka guza ma wynik DRP (Drug Response Prediction) >67% (Belgia […]
Aktywne
Nowotwór piersi
Kod badania: AL-2001
To randomizowane, dwuramienne, otwarte, wieloośrodkowe badanie III fazy oceni skuteczność i bezpieczeństwo stosowania giredestrantu w skojarzeniu z lekiem Phesgo w porównaniu z lekiem Phesgo po leczeniu indukcyjnym lekiem Phesgo w skojarzeniu z taksanem u uczestniczek z ludzkim receptorem naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2) – dodatnim, z receptorem estrogenowym (ER) – dodatnim, z zaawansowanym rakiem piersi […]
Aktywne
Miejscowo zaawansowany lub przerzutowy rak piersi
Kod badania: WO43571