Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Otwarte, prowadzone bez grupy kontrolnej badanie kliniczne II fazy oceniające przeciwnowotworowe działanie iksabepilonu u pacjentów z miejscową wznową lub przerzutami raka piersi po niepowodzeniu leczenia antracyklinami i taksanami wybranych na podstawie testu przewidywanej odpowiedzi na iksabepilon

Jednostka chorobowa: Nowotwór piersi
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Celem badania jest ocena działania przeciwnowotworowego iksabepilonu u pacjentek z miejscowo nawrotowym lub przerzutowym rakiem piersi (mBC) wybranych na podstawie testu przewidywanej odpowiedzi na iksabepilon po niepowodzeniu leczenia antracyklinami i taksanami.

Pacjenci będą poddawani badaniom przesiewowym z użyciem testu przewidywanej odpowiedzi na iksabepilon (DRP). Jeśli tkanka guza ma wynik DRP (Drug Response Prediction) >67% (Belgia >33%), pacjent może zostać włączony do badania klinicznego. Iksabepilon w dawce 40 mg/m2 podaje się w postaci 3-godzinnego wlewu dożylnego w dniu 1. w 3-tygodniowym cyklu.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

AL-2001

Sponsor badania

Allarity Therapeutics

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

Tel. do koordynatora badania

6111019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

AL-2001

Sponsor badania

Allarity Therapeutics

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

Tel. do koordynatora badania

6111019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań