Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania giredestrantu w skojarzeniu z phesgo w porównaniu z phesgo po leczeniu indukcyjnym z zastosowaniem phesgo+taksanu u pacjentów z wcześniej nieleczonym, HER2-dodatnim, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi z obecnością receptora estrogenowego

Jednostka chorobowa: Miejscowo zaawansowany lub przerzutowy rak piersi
Wiek: od 18 lat do 99 lat

To randomizowane, dwuramienne, otwarte, wieloośrodkowe badanie III fazy oceni skuteczność i bezpieczeństwo stosowania giredestrantu w skojarzeniu z lekiem Phesgo w porównaniu z lekiem Phesgo po leczeniu indukcyjnym lekiem Phesgo w skojarzeniu z taksanem u uczestniczek z ludzkim receptorem naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2) – dodatnim, z receptorem estrogenowym (ER) – dodatnim, z zaawansowanym rakiem piersi (z przerzutami lub miejscowo zaawansowaną chorobą niepoddającą się leczeniu), które nie otrzymywały wcześniej ogólnoustrojowej niehormonalnej terapii przeciwnowotworowej w zaawansowanym stadium choroby.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

WO43571

Sponsor badania

Hoffmann-La Roche

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

Tel. do koordynatora badania

611019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

WO43571

Sponsor badania

Hoffmann-La Roche

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

Tel. do koordynatora badania

611019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań