Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Obszary terapeutyczne

Miażdżycowa choroba układu sercowo-naczyniowego

Opis schorzenia

Miażdżycowa choroba układu sercowo-naczyniowego (ASCVD) to przewlekła zapalna choroba tętnic. Cechuje się występowaniem charakterystycznych zmian w ich ścianach, tzw. blaszek miażdżycowych. Taka blaszka zbudowana jest ze składników, które znajdują się we krwi, głównie z cholesterolu LDL i komórek zwanych monocytami. Blaszka miażdżycowa wrasta w ścianę tętnicy i zwęża jej światło, co utrudnia przepływ krwi. Sama obecność blaszek nie jest jeszcze problemem, kłopot stanowi fakt, że blaszki te łatwo pękają i powodują zakrzepy. Małe pęknięcie może doprowadzić do rozwoju zakrzepu w środku blaszki, przez co powiększa się ona, zamykając światło tętnicy. Duże pęknięcie bezpośrednio powoduje już zakrzep zamykający światło tętnicy, w wyniku czego może dojść do martwicy mięśnia sercowego, czyli do zawału.

Objawy/dolegliwości

Objawy miażdżycy różnią się w zależności od tego, których tętnic dotyka choroba. Należą do nich:
  • ból wieńcowy
  • chromanie przestankowe
  • objawy niedokrwienia mózgu (niedowłady, zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia, szum w uszach, zawroty głowy)

Badania w zakresie obszaru

Głównym celem tego badania jest porównanie wpływu leczenia olpasiranem z placebo na ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej (CHD), zawału mięśnia sercowego lub pilnej rewaskularyzacji wieńcowej u uczestników z miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową (ASCVD) i podwyższonym poziomem lipoproteiny(a).
Aktywne
Miażdżycowa choroba układu sercowo-naczyniowego
Kod badania: 20180244