Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną placebo, mające na celu określenie wpływu olpasiranu na poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe, u pacjentów z miażdżycową chorobą układu sercowo-naczyniowego oraz podwyższonym poziomem lipoproteiny(a)

Jednostka chorobowa: Miażdżycowa choroba układu sercowo-naczyniowego
Wiek: od 18 lat do 85 lat

Głównym celem tego badania jest porównanie wpływu leczenia olpasiranem z placebo na ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej (CHD), zawału mięśnia sercowego lub pilnej rewaskularyzacji wieńcowej u uczestników z miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową (ASCVD) i podwyższonym poziomem lipoproteiny(a).

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

20180244

Sponsor badania

Amgen Inc.

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Paweł Burchard

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, ul. Marcelińska 42 60-354 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

20180244

Sponsor badania

Amgen Inc.

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Paweł Burchard

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, ul. Marcelińska 42 60-354 Poznań