Celem spotkania jest:

– szerzenie i propagowanie wiedzy na temat badań klinicznych

– budowanie świadomości na temat procesu powstawania nowych leków

– przedstawienie korzyści z udziału pacjentów w badaniach klinicznych oraz związanego z tym ryzyka

Spotkanie stacjonarnie:

16 kwietnia 2024 roku godz 18.00: CKD ulica Przybyszewskiego 37A

• 09 maj 2024 roku godz 14.00:Collegium Pharmaceuticum B2 ul. Rokietnicka 3

Spotkania online:

 • 25 kwietnia 2024 roku godz:17.00

Link do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQxZTRmYTUtZjJkOS00ZmFhLWEzYWItNWI4MjE0OWJlOGQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ee0e923b-5730-4331-a9ea-ac4acb2cd86d%22%2c%22Oid%22%3a%22e690c6bb-015f-4932-b092-0792f6d5a725%22%7d

 • 23 maj 2024 roku godz: 17.00

Link do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzkzODA5OGItZGQxZi00NjYzLWE5NmMtOTM4OGFmYmMxYzAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ee0e923b-5730-4331-a9ea-ac4acb2cd86d%22%2c%22Oid%22%3a%22e690c6bb-015f-4932-b092-0792f6d5a725%22%7d

ZAPRASZAMY!                                                                      WSTĘP WOLNY!