Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Obszary terapeutyczne

Rak gruczołu krokowego

Opis schorzenia

Rak gruczołu krokowego to nowotwór złośliwy rozwijający się w gruczole krokowym (inaczej w sterczu albo prostacie). Gruczoł krokowy znajduje się w miednicy u mężczyzn, nieco poniżej pęcherza moczowego, do przodu od odbytnicy i otacza cewkę moczową.

Rak gruczołu krokowego występuje bardzo często. Szacuje się, że jest obecnie drugim pod względem częstości nowotworem złośliwym rozpoznawanym u mężczyzn w Polsce i ustępuje jedynie rakowi płuca.

Większość (95%) nowotworów złośliwych gruczołu krokowego to tzw. gruczolakoraki (raki gruczołowe). W sterczu mogą się rozwijać również inne nowotwory złośliwe, np.: mięsakiraki z nabłonka przejściowego odcinka cewkowego stercza.

W gruczole krokowym często występuje niezłośliwy nowotwór – gruczolak stercza.

Dokładne przyczyny rozwoju raka gruczołu krokowego nie są znane. Wiadomo, że występowanie tego rodzaju nowotworu wiąże się przede wszystkim ze starszym wiekiem oraz czynnikami genetycznymi (np. w rodzinach, w których występuje mutacja genu BRCA, związana z większym ryzykiem zachorowania przez kobiety na raka piersi i raka jajnika, a u mężczyzn na raka stercza).

Objawy/dolegliwości

Rak gruczołu krokowego zwykle przez długi czas rozwija się w sposób bezobjawowy albo powoduje jedynie nieznaczne objawy przypominające dolegliwości typowe dla łagodnego rozrostu gruczołu krokowego:

  • częste oddawanie moczu (częstomocz),
  • konieczność przerywania snu w celu oddania moczu (nykturia),
  • trudna do opanowania konieczność pilnego oddania moczu,
  • uczucie niepełnego wypróżnienia po oddaniu moczu
  • oddawanie moczu wąskim strumieniem,
  • czasem krwinkomocz (obecność czerwonych krwinek w moczu, ale nie jest to równoznaczne z dostrzegalnym gołym okiem czerwonym zabarwieniem moczu).

W miarę powiększania się guza może dochodzić do zastoju moczu w pęcherzu, a następnie nawet do wodonercza i niewydolności nerek.

Gruczolakorak stercza, jak każdy nowotwór złośliwy, może tworzyć przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych (najczęściej zajmuje charakterystyczne grupy węzłów chłonnych w miednicy) oraz do odległych narządów (cechą charakterystyczną tego nowotworu jest tworzenie przerzutów do kości; rzadziej przerzuty do płuc, mózgu i wątroby).

W przypadkach zaawansowanych do najczęściej występujących objawów należą:

  • dolegliwości bólowe w okolicy kręgosłupa lędźwiowego,
  • objawy ucisku rdzenia kręgowego,
  • postępująca utrata masy ciała,
  • narastające objawy związane z oddawaniem moczu

Badania w zakresie obszaru

Jest to wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte, kontrolowane badanie fazy 3 zaprojektowane w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności kabozantynibu podawanego w skojarzeniu z atezolizumabem w porównaniu z drugą nową terapią hormonalną (NHT) u mężczyzn z przerzutowym rakiem prostaty opornym na kastrację (mCRPC), którzy wcześniej byli leczeni jedną i tylko jedną NHT z powodu raka prostaty. Głównym celem […]
Aktywne
Rak gruczołu krokowego
Kod badania: XL184-315
Aby ocenić, czy Fuzuloparib plus AA-P jest lepszy niż placebo plus AA-P jako leczenie pierwszego rzutu, poprzez ocenę przeżycia wolnego od progresji radiologicznej (rPFS) u pacjentów z mCRPC niewyselekcjonowanych ze względu na stan niedoborów naprawy uszkodzeń (DRD) kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) ( Kohorta 1) w celu oceny, czy Fuzuloparib plus AA-P jest lepszy od placebo plus […]
Aktywne
rak gruczołu krokowego
Kod badania: SHR3162-III-305