Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie III fazy z grupą kontrolną u pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację otrzymujących kabozantynib (XL184) w skojarzeniu z atezolizumabem w porównaniu z drugą nową terapią hormonalną (NHT)

Jednostka chorobowa: Rak gruczołu krokowego
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Jest to wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte, kontrolowane badanie fazy 3 zaprojektowane w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności kabozantynibu podawanego w skojarzeniu z atezolizumabem w porównaniu z drugą nową terapią hormonalną (NHT) u mężczyzn z przerzutowym rakiem prostaty opornym na kastrację (mCRPC), którzy wcześniej byli leczeni jedną i tylko jedną NHT z powodu raka prostaty.

Głównym celem tego badania jest ocena skuteczności kabozantynibu (XL184) w skojarzeniu z atezolizumabem w porównaniu z drugim NHT (abirateronem lub enzalutamidem) u pacjentów z mCRPC, którzy byli wcześniej leczeni jednym i tylko jednym NHT (np. abirateronem, apalutamidem, darolutamidem lub enzalutamidem) w leczeniu przerzutowego raka prostaty wrażliwego na kastrację (mCSPC), raka prostaty wrażliwego na kastrację z przerzutami (mCSPC), CRPC bez przerzutów (M0 CRPC) lub mCRPC, u których występuje mierzalna choroba pozapłucna. Wielokrotne pierwszorzędowe punkty końcowe skuteczności porównujące ramię eksperymentalne i ramię kontrolne to czas przeżycia bez progresji (PFS) według RECIST 1.1 przez Zaślepiony Niezależny Komitet Radiologiczny (BIRC) oraz czas przeżycia całkowitego (OS). Drugorzędowym punktem końcowym skuteczności jest obiektywny odsetek odpowiedzi (ORR) według RECIST 1.1 według BIRC.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

XL184-315

Sponsor badania

Pharmaceutical Research Associates Group B.V.

Główny badacz

Dr n. med. Piotr Tomczak

Tel. do koordynatora badania

611019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

XL184-315

Sponsor badania

Pharmaceutical Research Associates Group B.V.

Główny badacz

Dr n. med. Piotr Tomczak

Tel. do koordynatora badania

611019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań