Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Obszary terapeutyczne

Guzy lite

Opis schorzenia

Objawy/dolegliwości

Badania w zakresie obszaru

Badanie to składa się z 2 części. Głównym celem 1. części badania jest sprawdzenie, czy u osób z zaawansowanymi guzami litymi lub nowotworami układu odpornościowego (chłoniakami) występują skutki uboczne TAK-981 oraz sprawdzenie, jaką dawkę TAK-981 mogą otrzymać bez wystąpienia skutków ubocznych. Głównym celem drugiej części badania jest sprawdzenie, czy stan osób z określonymi nowotworami poprawia […]
Zakończone
Guzy Lite Zaawansowane lub Rozsiane lub Nawrotowe/Oporne Na Leczenie Hematologiczne Nowotwory Złośliwe
Kod badania: TAK-981-1002
Jest to badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę MK-1084 u uczestników z zaawansowanymi guzami litymi ze zidentyfikowaną mutacją G12C (KRAS G12C) homologu onkogenu mięsaka szczura Kirsten oraz MK-1084 plus pembrolizumab u uczestników z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLSC) pierwszej linii (1L) ze zidentyfikowaną mutacją KRAS G12C.
Aktywne
Zaawansowane guzy lite z mutacją KRAS G12C
Kod badania: MK-1084-001
Celem tego badania jest ocena bezpieczeństwa, farmakokinetyki (PK) i aktywności GDC-1971 podawanego w skojarzeniu z atezolizumabem u uczestników z miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi. Badanie będzie miało 2 etapy – etap ustalania dawki i etap ekspansji. W etapie ekspansji do badania zostaną włączeni uczestnicy z niedrobnokomórkowym rakiem płuca o wysokim poziomie ligandu programowanej śmierci […]
Aktywne
Zaawansowane guzy lite, przerzutowe guzy lite
Kod badania: GO43712
Jest to badanie fazy I z eskalacją dawki i zwiększaniem dawki, które oceni bezpieczeństwo, farmakokinetykę (PK) i wstępną aktywność GDC-6036 u pacjentów z zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi z mutacją KRAS G12C.
Aktywne
Niedrobnokomórkowy rak płuc, rak jelita grubego, zaawansowane guzy lite
Kod badania: GO42144