Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Badanie fazy Ia/IB z eskalacją i podtrzymaniem dawki, mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania, farmakokinetyki i działania GDC-6036 w monoterapii oraz w skojarzeniu z innymi terapiami przeciwnowotworowymi u pacjentów z zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi i mutacją KRAS G12C

Jednostka chorobowa: Niedrobnokomórkowy rak płuc, rak jelita grubego, zaawansowane guzy lite
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Jest to badanie fazy I z eskalacją dawki i zwiększaniem dawki, które oceni bezpieczeństwo, farmakokinetykę (PK) i wstępną aktywność GDC-6036 u pacjentów z zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi z mutacją KRAS G12C.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

GO42144

Sponsor badania

Genentech, Inc

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz

Tel. do koordynatora badania

618547987

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18, 60-780 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

GO42144

Sponsor badania

Genentech, Inc

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz

Tel. do koordynatora badania

618547987

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18, 60-780 Poznań