Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 1, oceniające bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę i skuteczność stosowania preparatu MK-1084 w monoterapii i w skojarzeniu z pembrolizumabem, u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi z mutacją KRAS G12C

Jednostka chorobowa: Zaawansowane guzy lite z mutacją KRAS G12C
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Jest to badanie oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę MK-1084 u uczestników z zaawansowanymi guzami litymi ze zidentyfikowaną mutacją G12C (KRAS G12C) homologu onkogenu mięsaka szczura Kirsten oraz MK-1084 plus pembrolizumab u uczestników z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLSC) pierwszej linii (1L) ze zidentyfikowaną mutacją KRAS G12C.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

MK-1084-001

Sponsor badania

Merc Sharp and Dohme LLC.

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Jacek Mackiewicz

Tel. do koordynatora badania

kontakt do koordynatora (61) 8547987

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, u. Grunwaldzka 16/18 60-780 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

MK-1084-001

Sponsor badania

Merc Sharp and Dohme LLC.

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Jacek Mackiewicz

Tel. do koordynatora badania

kontakt do koordynatora (61) 8547987

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, u. Grunwaldzka 16/18 60-780 Poznań