Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Obszary terapeutyczne

Chłoniak grudkowy

Opis schorzenia

Chłoniak jest najczęściej spotykanym nowotworem krwi i trzecim co do częstości występowania nowotworem wieku dziecięcego. Jest nowotworem układu chłonnego. Może się pojawić, gdy w trakcie dojrzewania limfocytów dojdzie do błędu, w wyniku którego powstaną nieprawidłowe komórki. Następnie te nieprawidłowe komórki nowotworowe ulegają nagromadzeniu w różnych częściach organizmu. Mogą zajmować węzły chłonne, śledzionę, szpik kostny, krew oraz inne narządy. Obecnie wyróżnia się bardzo wiele typów chłoniaków. Trzy najczęstsze z nich to: chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL), chłoniak grudkowy oraz chłoniak Hodgkina. Chłoniak grudkowy należy do tak zwanych chłoniaków indolentnych, czyli powoli postępujących. Choroba zaczyna się najczęściej w jednym węźle chłonnym, powoduje jego stopniowe powiększanie się.  Z czasem zaczyna dawać przerzuty do innych węzłów chłonnych, a w późniejszej fazie także do szpiku. Ponieważ proces ten jest bardzo powolny i daje mało dolegliwości, dlatego w 2/3 przypadków choroba jest rozpoznawana dopiero w stadiach zaawansowanych. Nierzadko zdarza się, że choroba jest rozpoznana dopiero, gdy węzły chłonne osiągają rozmiary kilkunastu centymetrów.

Objawy/dolegliwości

Głównym objawem choroby są powiększone węzły chłonne. Podobnie jak w innych chłoniakach węzły te są dość duże (mają powyżej 2 cm), niebolesne, a skóra nad nimi nie jest zaczerwieniona. Choroba może też zajmować śledzionę powodując jej powiększenie oraz migdałki. Czasami zdarza się, że chłoniak zajmuje też inne narządy. W późniejszej fazie daje przerzuty także do szpiku. Może to powodować zmniejszoną ilość krwinek czerwonych, i/lub płytek krwi, a także zmniejszoną lub znacznie zwiększoną ilość białych krwinek. Typowy dla choroby zaawansowanej jest płyn w jamie opłucnej, i związana z nim znaczna duszność. Dodatkowo chorzy mogą odczuwać tak zwane objawy ogólne, jednak w przypadku tego chłoniaka zdarza się to rzadko. Objawy ogólne to:
  • nocne poty,
  • gorączki powyżej 38 st. C utrzymujące się ponad 2 tygodnie, nie związane z toczącą się infekcją,
  • spadek masy ciała powyżej 10 % w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Badania w zakresie obszaru

Badanie to oceni skuteczność i bezpieczeństwo mosunetuzumabu w skojarzeniu z lenalidomidem (M + Len) w porównaniu z rytuksymabem w skojarzeniu z lenalidomidem (R + Len) u uczestników z nawrotowym lub opornym (R/R) chłoniakiem grudkowym (FL), którzy otrzymali co najmniej jedną linię wcześniejszej terapii ogólnoustrojowej.
Aktywne
chłoniak grudkowy
Kod badania: GO42909