Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe badanie III fazy mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania mosunetuzumabu w skojarzeniu z lenalidomidem w porównaniu z rytuksymabem w skojarzeniu z lenalidomidem u pacjentów z chłoniakiem grudkowym po co najmniej jednej linii leczenia systemowego

Jednostka chorobowa: chłoniak grudkowy
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Badanie to oceni skuteczność i bezpieczeństwo mosunetuzumabu w skojarzeniu z lenalidomidem (M + Len) w porównaniu z rytuksymabem w skojarzeniu z lenalidomidem (R + Len) u uczestników z nawrotowym lub opornym (R/R) chłoniakiem grudkowym (FL), którzy otrzymali co najmniej jedną linię wcześniejszej terapii ogólnoustrojowej.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

GO42909

Sponsor badania

Hoffmann-La Roche

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

GO42909

Sponsor badania

Hoffmann-La Roche

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań