Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone w grupach równoległych, kontrolowane placebo, 3-ramienne badanie fazy II oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania CDR132L u pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową komory lewej (≤45%) po zawale mięśnia sercowego (HF‐REVERT)”

Jednostka chorobowa: Zawał mięśnia sercowego, Niewydolność serca
Wiek: od 30 lat do 80 lat

Jest to wieloośrodkowe, randomizowane, równoległe, 3-ramienne, kontrolowane placebo badanie fazy 2 mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania CDR132L u pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) (≤ 45%) po zawale mięśnia sercowego (MI). Badanie to składa się z okresu przesiewowego (który ma nastąpić co najmniej 3 dni po rozpoznaniu MI), 6-miesięcznego okresu podwójnie ślepej próby i 6-miesięcznego okresu przedłużenia z wizytą kończącą badanie (EOS) w dniu 360/miesiąc 12.

Dwie dawki CDR132L zostaną przetestowane w porównaniu z placebo pod kątem ich wpływu na pacjentów, którzy właśnie przeszli zawał serca, oprócz standardowej opieki. Celem badania jest wykazanie, że CDR132L jest bezpieczny i skuteczny w leczeniu niewydolności serca u takich pacjentów.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

CDR132L-P2-01

Sponsor badania

IQVIA Biotech Ltd

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

CDR132L-P2-01

Sponsor badania

IQVIA Biotech Ltd

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań