Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, podwójnie maskowane, kontrolowane za pomocą aktywnego leku, porównawcze badanie kliniczne mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa, farmakokinetyki i farmakodynamiki ponesimodu w porównaniu z fingolimodem w okresie 108 tygodni leczenia u pacjentów pediatrycznych w wieku od 10 do <18 lat z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego

Jednostka chorobowa: stwardnienie rozsiane u dzieci
Wiek: od 10 lat do 18 lat

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

67896153MSC3001

Sponsor badania

Janssen Cilag

Główny badacz

Tel. do koordynatora badania

Adres wykonywania badania

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

67896153MSC3001

Sponsor badania

Janssen Cilag

Główny badacz

Tel. do koordynatora badania

Adres wykonywania badania