Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania anifrolumabu u dorosłych pacjentów z czynnym rozplemowym toczniowym zapaleniem nerek

Jednostka chorobowa: czynne rozplemowe toczniowe zapalenie nerek
Wiek: od 18 lat do 90 lat

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

D3466C00001

Sponsor badania

Astra Zeneca

Główny badacz

Tel. do koordynatora badania

Adres wykonywania badania

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

D3466C00001

Sponsor badania

Astra Zeneca

Główny badacz

Tel. do koordynatora badania

Adres wykonywania badania