Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby w jednej grupie badanie fazy II oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania SOT101 w skojarzeniu z pembrolizumabem u pacjentów z wybranymi zaawansowanymi/opornymi na leczenie guzami litymi

Jednostka chorobowa: guzy lite
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

NCT05256381

Sponsor badania

SOTIO Biotech AG

Główny badacz

Tel. do koordynatora badania

Adres wykonywania badania

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

NCT05256381

Sponsor badania

SOTIO Biotech AG

Główny badacz

Tel. do koordynatora badania

Adres wykonywania badania