Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy Ib, oceniające bezpieczeństwo, farmakokinetykę i aktywność cevostamabu w monoterapii w porównaniu z cevestamabem w połączeniu z daratumumabem i dexematasonem u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim

Jednostka chorobowa: Szpiczak Mnogi
Wiek: od 18 lat do 99 lat

To wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy Ib oceni bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę (PK) i farmakodynamikę (PD) cevostamabu w monoterapii, cevostamabu z pomalidomidem i deksametazonem (Pd) lub cevostamabu z daratumumabem i deksametazonem (Dd), które będą podawane uczestnikom z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim (R/R MM) we wlewie dożylnym (IV).

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

GO42552

Sponsor badania

Genentech, Inc.

Główny badacz

Dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

GO42552

Sponsor badania

Genentech, Inc.

Główny badacz

Dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań