Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Wieloośrodkowe, dwuetapowe, badanie fazy IB/II prowadzone metodą otwartej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo durwalumabu (MEDI4736) + paklitakselu i durwalumabu (MEDI4736) w połączeniu z nowymi lekami onkologicznymi z paklitakselem lub bez paklitakselu w pierwszej linii leczenia przerzutowego, potrójnie negatywnego raka piersi

Jednostka chorobowa: Rak piersi
Wiek: od 18 lat do 130 lat

Badanie to ma na celu określenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania durvalumabu w skojarzeniu z nowymi terapiami onkologicznymi z lub bez paklitakselu oraz durvalumabu + paklitakselu w leczeniu pierwszego rzutu potrójnie ujemnego raka piersi z przerzutami.

Szczegóły badania

Status badania:

Zakończone

Numer badania

D933LC00001

Sponsor badania

AstraZeneca

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

Tel. do koordynatora badania

611019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Zakończone

Numer badania

D933LC00001

Sponsor badania

AstraZeneca

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

Tel. do koordynatora badania

611019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań