Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Rawulizumab stosowany w zabezpieczeniu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (CKD) przed ostrym uszkodzeniem nerek związanym z operacjami kardiochirurgicznymi (CSA-AKI) i późniejszymi ciężkimi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z nerkami (MAKE): randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy 3 prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo.

Jednostka chorobowa: Przewlekła choroba nerek
Wiek: od 18 lat do 90 lat

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

ALXN1210-CSA-AKI-318

Sponsor badania

AstraZeneca

Główny badacz

Tel. do koordynatora badania

Adres wykonywania badania

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

ALXN1210-CSA-AKI-318

Sponsor badania

AstraZeneca

Główny badacz

Tel. do koordynatora badania

Adres wykonywania badania