Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane, prowadzone metodyką podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo badanie III fazy oceniające stosowanie w leczeniu podtrzymującym olaparybu w monoterapii następującej po uzyskaniu odpowiedzi na chemioterapię pierwszej linii leczenia opartej na pochodnych platyny (MONO-OLA1) u pacjentek z dzikim typem genu BRCA i rozpoznaniem surowiczego lub endometrioidalnego zaawansowanego raka jajnika (stopień III-IV wg FIGO) o wysokim stopniu złośliwości histologicznej

Jednostka chorobowa: Rak jajnika
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Jest to randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe, międzynarodowe badanie III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania olaparybu w leczeniu podtrzymującym w porównaniu z placebo u uczestniczek BRCAwt z surowiczym lub endometrioidalnym rakiem jajnika w stadium III do IV (w tym rakiem jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej), u których uzyskano całkowitą lub częściową odpowiedź po leczeniu standardową chemioterapią pierwszego rzutu opartą na platynie.

Szczegóły badania

Status badania:

Zakończone

Numer badania

D9319C00001

Sponsor badania

AstraZeneca

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Mądry Radosław

Tel. do koordynatora badania

618549049

Adres wykonywania badania

Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Zakończone

Numer badania

D9319C00001

Sponsor badania

AstraZeneca

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Mądry Radosław

Tel. do koordynatora badania

618549049

Adres wykonywania badania

Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań