Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane za pomocą aktywnego leku porównawczego badanie fazy 3 oceniające leczenie adjuwantowe produktem MK 7684A (wibostolimab z pembrolizumabem) w porównaniu z leczeniem adjuwantowym pembrolizumabem u uczestników z czerniakiem wysokiego ryzyka w stopniu zaawansowania II-IV (KEYVIBE-010)

Jednostka chorobowa: czerniak wysokiego ryzyka w stopniu zaawansowania II-IV
Wiek: od 11 lat do 98 lat

Głównym celem tego badania jest porównanie pembrolizumabu/wibostolimabu z pembrolizumabem pod względem przeżycia wolnego od nawrotu (RFS). Podstawową hipotezą jest to, że pembrolizumab/wibostolimab jest lepszy od pembrolizumabu pod względem RFS ocenianego przez badacza u uczestników z resekowanym czerniakiem wysokiego ryzyka w stadium IIB, IIC, III i IV.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

MK-7684A-010

Sponsor badania

Merck Sharp & Dohme

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz

Tel. do koordynatora badania

618547987

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18, 60-780 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

MK-7684A-010

Sponsor badania

Merck Sharp & Dohme

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz

Tel. do koordynatora badania

618547987

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 16/18, 60-780 Poznań