Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

RANDOMIZOWANE, PROWADZONE METODĄ PODWÓJNIE ŚLEPEJ PRÓBY, KONTROLOWANE PLACEBO, WIELOOŚRODKOWE BADANIE FAZY III MAJĄCE NA CELU OCENĘ SKUTECZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA OBINUTUZUMABU U PACJENTÓW Z TOCZNIEM RUMIENIOWATYM UKŁADOWYM

Jednostka chorobowa: Toczeń rumieniowaty układowy
Wiek: od 18 lat do 75 lat

To prowadzone w grupach równoległych, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie oceni skuteczność i bezpieczeństwo stosowania obinutuzumabu w porównaniu z placebo u uczestników z aktywnym, autoprzeciwciałododatnim toczniem rumieniowatym układowym (SLE), którzy są leczeni standardową terapią.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

CA42750

Sponsor badania

Hoffmann-La Roche

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 61-545 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

CA42750

Sponsor badania

Hoffmann-La Roche

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 61-545 Poznań