Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III porównujące futybatynib z chemioterapią opartą na skojarzeniu gemcytabiny i cisplatyny jako leczenie pierwszej linii u pacjentów z zaawansowanym rakiem dróg żółciowych z rearanżacją genu FGFR2

Jednostka chorobowa: Zaawansowany rak dróg żółciowych
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Jest to otwarte, międzynarodowe, równoległe, 2-ramienne, randomizowane badanie fazy 3 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania futibatynibu w porównaniu z chemioterapią gemcytabiną i cisplatyną w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z zaawansowanym, przerzutowym lub nawrotowym nieoperacyjnym rakiem wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych (iCCA) z rearanżacją genu FGFR2.

Szczegóły badania

Status badania:

Zakończone

Numer badania

TAS-120-301

Sponsor badania

Taiho Oncology, Inc.

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

Tel. do koordynatora badania

611019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Zakończone

Numer badania

TAS-120-301

Sponsor badania

Taiho Oncology, Inc.

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

Tel. do koordynatora badania

611019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań