Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane za pomocą placebo badanie kliniczne fazy II, prowadzone w dwóch równoległych grupach, oceniające bezpieczeństwo, skuteczność oraz farmakodynamikę 52-tygodniowego leczenia Basmisanilem u dzieci z zespołem Dup15q

Jednostka chorobowa: Zespół Dup15q
Wiek: od 2 lat do 11 lat

Badanie to oceni bezpieczeństwo, skuteczność i farmakodynamikę 52-tygodniowego leczenia basmisanilem u dzieci z zespołem Dup15q w wieku od 2 do 11 lat. Badanie przetestuje hipotezę, że modulacja podtypu receptora GABAA może zająć się nadmierną funkcją receptora i pozytywnie wpłynąć na podstawowe cechy choroby neurorozwojowej u dzieci z zespołem Dup15q.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

BP42992

Sponsor badania

Hoffmann-La Roche

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

BP42992

Sponsor badania

Hoffmann-La Roche

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań