Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

RANDOMIZOWANE BADANIE PROWADZONE METODĄ PODWÓJNIE ŚLEPEJ PRÓBY, Z GRUPĄ KONTROLNĄ OTRZYMUJĄCĄ PLACEBO, MAJĄCE NA CELU OCENĘ SKUTECZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA KARISBAMATU (YKP509) JAKO LECZENIA WSPOMAGAJĄCEGO W TERAPII NAPADÓW ZWIĄZANYCH Z ZESPOŁEM LENNOXA-GASTAUTA U DZIECI I DOROSŁYCH, Z OPCJONALNYM OTWARTYM PRZEDŁUŻENIEM BADANIA

Jednostka chorobowa: Napady związane z zespołem Lennoxa-Gastauta
Wiek: od 4 lat do 55 lat

Głównym celem jest ocena skuteczności karisbaminianu (YKP509) jako leczenia wspomagającego w zmniejszaniu liczby napadów padaczkowych (tonicznych, atonicznych i toniczno-klonicznych) w porównaniu z placebo u dzieci i dorosłych (w wieku 4-55 lat), u których zdiagnozowano zespół Lennoxa Gastauta (LGS).

Cele drugorzędne to:

– Ocena skuteczności karisbaminianu (YKP509) jako leczenia wspomagającego w zmniejszaniu całkowitej liczby napadów w porównaniu z placebo u dzieci i dorosłych, u których zdiagnozowano zespół Lennoxa Gastauta (LGS).
– Ocena jakości życia pacjenta (QOL)
– Ocena bezpieczeństwa i tolerancji karisbamatu w populacji osób z LGS
– Ocena farmakokinetyki karisbamatu w stanie stacjonarnym u pacjentów z zespołem Lennoxa Gastauta.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

YKP509C003

Sponsor badania

SK Life Science, Inc.

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Barbara Steinborn

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

YKP509C003

Sponsor badania

SK Life Science, Inc.

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Barbara Steinborn

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań