Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane badanie fazy II potwierdzające słuszność koncepcji, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną przyjmującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa stosowania i tolerancji oraz wpływu na biomarkery guza inhibitora NOX1/4 setanaksybu, podawanego w skojarzeniu z inhibitorem PD-1, pembrolizumabem, u pacjentów z nawracającym albo przerzutowym rakiem kolczystokomórkowym głowy i szyi (SCCHN)

Jednostka chorobowa: Rak płaskonabłonkowy głowy i szyi
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Głównym celem tego badania jest porównanie zmiany wielkości guza zgodnie z kryteriami oceny odpowiedzi w guzach litych w wersji 1.1 (RECIST v1.1) u pacjentów z SCCHN z nawrotem lub przerzutami leczonych setanaksybem i pembrolizumabem w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo i pembrolizumab.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

GSN000400

Sponsor badania

Genkyotex Suisse SA

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Jacek Mackiewicz

Tel. do koordynatora badania

618547987

Adres wykonywania badania

Klinika Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, ulica Grunwaldzka 16/18, 60-780 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

GSN000400

Sponsor badania

Genkyotex Suisse SA

Główny badacz

Prof. dr hab. med. Jacek Mackiewicz

Tel. do koordynatora badania

618547987

Adres wykonywania badania

Klinika Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, ulica Grunwaldzka 16/18, 60-780 Poznań