Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Prospektywne, wieloośrodkowe badanie fazy 2 oceniające terapię wenetoklaksem i rytuksymabem dostosowaną do statusu MRD u nieleczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową

Jednostka chorobowa: białaczka limfocytowa
Wiek: bez ograniczeń

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

VERITA PALG-CLL5

Sponsor badania

Stowarzyszeniem Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych PALG

Główny badacz

Tel. do koordynatora badania

Adres wykonywania badania

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

VERITA PALG-CLL5

Sponsor badania

Stowarzyszeniem Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych PALG

Główny badacz

Tel. do koordynatora badania

Adres wykonywania badania