Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Podwójnie zaślepione badanie fazy II obejmujące 4 grupy, z randomizacją i grupą kontrolną placebo, oceniające objawy, funkcjonowanie, jakość życia związaną ze zdrowiem i bezpieczeństwo wielokrotnego podskórnego podawania ponsegromabu w porównaniu z placebo u dorosłych uczestników z niewydolnością serca

Jednostka chorobowa: niewydolność serca
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Celem tego badania klinicznego jest porównanie działania badanego leku (Ponsegromab/PF-06946860) z placebo (tabletką, która wygląda jak badany lek, ale nie zawiera aktywnego leku), aby dowiedzieć się, czy badany lek jest lepszy niż placebo w leczeniu objawów związanych z niewydolnością serca. Uczestnicy nie będą wiedzieć, do której grupy leczenia zostali przydzieleni. Wszyscy uczestnicy tego badania będą otrzymywać badany lek lub placebo w postaci zastrzyków podskórnych co cztery tygodnie. W badaniu mogą wziąć udział osoby cierpiące na niewydolność serca. Uczestnicy będą brać udział w badaniu przez około 9 miesięcy. W tym czasie uczestnicy będą odwiedzać badaną klinikę raz w miesiącu.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

C3651011

Sponsor badania

Pfizer Inc.

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

C3651011

Sponsor badania

Pfizer Inc.

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Tel. do koordynatora badania

618547552

Adres wykonywania badania

Oddział Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań