Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Otwarte rozszerzone badanie oceniające długoterminowe bezpieczeństwo stosowania i tolerancję daksdilimabu (HZN-7734) u uczestników z toczniem rumieniowatym układowym

Jednostka chorobowa: Toczeń rumieniowaty układowy
Wiek: od 18 lat do 72 lat

Około 156 uczestników zostanie włączonych do grupy otrzymującej daksdilimab podawany podskórnie przez 48 tygodni. Maksymalny czas trwania badania na uczestnika wynosi około 56 tygodni, w tym 48 tygodni na otwarty okres leczenia, w którym uczestnicy otrzymają daksdilimab i około 8 tygodni na okres obserwacji. Oceny bezpieczeństwa będą przeprowadzane regularnie przez cały czas trwania badania.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

HZNP-DAX-204

Sponsor badania

Horizon Therapeutics Ireland DAC

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Tel. do koordynatora badania

kontakt do koordynatora (61) 8547552

Adres wykonywania badania

Oddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 61-545 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

HZNP-DAX-204

Sponsor badania

Horizon Therapeutics Ireland DAC

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Tel. do koordynatora badania

kontakt do koordynatora (61) 8547552

Adres wykonywania badania

Oddział Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147 61-545 Poznań