Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Otwarte Badanie Fazy 1/2 z Eskalacją Dawki, Prowadzone w Celu Oceny Bezpieczeństwa, Tolerancji, Wczesnej Skuteczności i Farmakokinetyki Preparatu TAK-981 U Dorosłych Pacjentów z Guzami Litymi Zaawansowanymi lub Rozsianymi lub Nawrotowymi/Opornymi Na Leczenie Hematologicznymi Nowotworami Złośliwymi

Jednostka chorobowa: Guzy Lite Zaawansowane lub Rozsiane lub Nawrotowe/Oporne Na Leczenie Hematologiczne Nowotwory Złośliwe
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Badanie to składa się z 2 części.

Głównym celem 1. części badania jest sprawdzenie, czy u osób z zaawansowanymi guzami litymi lub nowotworami układu odpornościowego (chłoniakami) występują skutki uboczne TAK-981 oraz sprawdzenie, jaką dawkę TAK-981 mogą otrzymać bez wystąpienia skutków ubocznych.

Głównym celem drugiej części badania jest sprawdzenie, czy stan osób z określonymi nowotworami poprawia się po leczeniu TAK-981. Innym celem jest sprawdzenie skutków ubocznych TAK-981.

W 1. części badania uczestnicy otrzymają TAK-981. W 2. części badania uczestnicy z określonymi typami nowotworów otrzymają TAK-981 w zalecanej dawce fazy 2 określonej podczas 1. części badania.

W obu częściach badania uczestnicy mogą otrzymywać TAK-981 przez okres do 1 roku lub dłużej, jeśli ich stan się poprawi. Uczestnicy będą otrzymywać TAK-981 dożylnie.

Szczegóły badania

Status badania:

Zakończone

Numer badania

TAK-981-1002

Sponsor badania

Takeda

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

Tel. do koordynatora badania

611019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Zakończone

Numer badania

TAK-981-1002

Sponsor badania

Takeda

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

Tel. do koordynatora badania

611019814

Adres wykonywania badania

Oddział Chemioterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań