Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

“CAELUM – dłuższy czas przeżycia w amyloidozie serca Prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, wieloośrodkowe badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania CAEL-101 w skojarzeniu z leczeniem dyskrazji komórek plazmatycznych w porównaniu z placebo w skojarzeniu z leczeniem dyskrazji komórek plazmatycznych u pacjentów z amyloidozą AL w stadium IIIa według skali Mayo, którzy nie byli leczeni wcześniej w kierunku dyskrazji komórek plazmatycznych”

Jednostka chorobowa: Amyloidoza AL
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Amyloidoza AL (lub łańcuchów lekkich) zaczyna się w szpiku kostnym, gdzie nieprawidłowe białka fałdują się i tworzą wolne łańcuchy lekkie, których nie można rozłożyć. Te wolne łańcuchy lekkie łączą się, tworząc włókienka amyloidu, które gromadzą się w przestrzeni pozakomórkowej narządów, wpływając na nerki, serce, wątrobę, śledzionę, układ nerwowy i przewód pokarmowy. Głównym celem tego badania jest ustalenie, czy CAEL- 101, przeciwciało monoklonalne usuwające złogi amyloidu AL z tkanek i narządów, poprawia przeżycie całkowite oraz jest bezpieczne i dobrze tolerowane u pacjentów z amyloidozą AL w stopniu zaawansowania IIIa.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

CAEL 101-302

Sponsor badania

IQVIA RDS Poland Sp

Główny badacz

Dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

CAEL 101-302

Sponsor badania

IQVIA RDS Poland Sp

Główny badacz

Dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań