Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Badanie z udziałem pacjentów, którzy ukończyli wcześniejsze badanie onkologiczne z zastosowaniem olaparibu i w ocenie badacza mogą odnieść korzyści zdrowotne z kontynuacji leczenia” o nr protokołu D0817C00098

Jednostka chorobowa: Rak jajnika, Rak piersi
Wiek: od 18 lat do 99 lat

ROSY-O jest otwartym, nierandomizowanym, wieloośrodkowym, międzynarodowym badaniem dla pacjentów, którzy ukończyli badanie rodzicielskie z zastosowaniem olaparybu i którzy w ocenie badacza odnoszą korzyści kliniczne z kontynuacji leczenia. Pacjenci zostaną przeniesieni z badania macierzystego i będą kontynuować badanie przez czas nieokreślony, dopóki nie spełnią jednego z kryteriów przerwania leczenia

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

D0817C00098

Sponsor badania

AstraZeneca

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Mądry Radosław

Tel. do koordynatora badania

618549049

Adres wykonywania badania

Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

D0817C00098

Sponsor badania

AstraZeneca

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Mądry Radosław

Tel. do koordynatora badania

618549049

Adres wykonywania badania

Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań