Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

BADANIE PLATFORMOWE OCENIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNOŚĆ STOSOWANIA SKOJARZEŃ KILKU LEKÓW U PACJENTÓW ZE SZPICZAKIEM MNOGIM

Jednostka chorobowa: Szpiczak Mnogi
Wiek: od 18 lat do 99 lat

CO43923 to badanie platformowe, które oceni bezpieczeństwo, skuteczność i farmakokinetykę (PK) wielu kombinacji leczenia w podgrupach pacjentów ze szpiczakiem mnogim (MM). Badanie zostało zaprojektowane z myślą o elastyczności umożliwiającej otwieranie nowych podbadań leczenia w miarę dostępności nowych terapii.

Podbadanie Cevos + Len 2 (DIRAC): To podbadanie zbada połączenie cevostamabu i lenalidomidu jako terapię podtrzymującą po przeszczepie u uczestników z MM z cechami cytogenetycznymi wysokiego ryzyka, którzy doświadczyli co najmniej częściowej odpowiedzi po indukcji.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

CO43923

Sponsor badania

Hoffmann-La Roche

Główny badacz

dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

CO43923

Sponsor badania

Hoffmann-La Roche

Główny badacz

dr hab. n. med. Dominik Dytfeld

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań