Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Badanie kliniczne fazy II oceniające działanie nirogacestatu u pacjentek z nawrotową postacią ziarniszczaka jajnika

Jednostka chorobowa: nawrotowa postać ziarniszczaka jajnika
Wiek: od 18 lat do 99 lat

To badanie kliniczne fazy 2 będzie badać skuteczność nirogacestatu w guzach komórek warstwy ziarnistej jajnika (OvGCT). Nirogacestat jest inhibitorem sekretazy gamma (GSI), co do którego przypuszcza się, że zmniejsza wzrost i aktywność guzów ziarnistych jajnika.


Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

NIR-OGT-201 

Sponsor badania

SpringWorks Therapeutics, Inc.

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Radosław Mądry

Tel. do koordynatora badania

618549049

Adres wykonywania badania

Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

NIR-OGT-201 

Sponsor badania

SpringWorks Therapeutics, Inc.

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Radosław Mądry

Tel. do koordynatora badania

618549049

Adres wykonywania badania

Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań