Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

BADANIE FAZY Ib PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY, Z JEDNYM RAMIENIEM TERAPEUTYCZNYM, OCENIAJĄCE FARMAKOKINETYKĘ, FARMAKODYNAMIKĘ I BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA TOCILIZUMABU U PACJENTÓW PEDIATRYCZNYCH HOSPITALIZOWANYCH Z POWODU COVID-19

Jednostka chorobowa: Amyloidoza AL
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Amyloidoza AL (lub łańcucha lekkiego) rozpoczyna się w szpiku kostnym, gdzie nieprawidłowe białka nieprawidłowo fałdują i tworzą wolne łańcuchy świetlne, których nie można rozbić. Te wolne łańcuchy świetlne łączą się, tworząc włókna amyloidowe, które gromadzą się w przestrzeni pozakomórkowej narządów, wpływając na nerki, serce, wątrobę, śledzionę, układ nerwowy i przewód pokarmowy. Głównym celem tego badania jest ustalenie, czy CAEL-101, przeciwciało monoklonalne, które usuwa złogi amyloidu AL z tkanek i narządów, poprawia całkowite przeżycie i jest bezpieczne i dobrze tolerowane u pacjentów z amyloidozą AL w stadium IIIa.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

CAEL101-302

Sponsor badania

Alexion Pharmaceuticals

Główny badacz

Dr hab. n. med. Anna Mania

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 8547552

Adres wykonywania badania

Oddział VIII Chorób Zakaźnych i Neurologii, Pediatryczny, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UM w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

CAEL101-302

Sponsor badania

Alexion Pharmaceuticals

Główny badacz

Dr hab. n. med. Anna Mania

Tel. do koordynatora badania

do koordynatora badania (61) 8547552

Adres wykonywania badania

Oddział VIII Chorób Zakaźnych i Neurologii, Pediatryczny, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera UM w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań