Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

BADANIE FAZY Ib PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY, Z JEDNYM RAMIENIEM TERAPEUTYCZNYM, OCENIAJĄCE FARMAKOKINETYKĘ, FARMAKODYNAMIKĘ I BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA TOCILIZUMABU U PACJENTÓW PEDIATRYCZNYCH HOSPITALIZOWANYCH Z POWODU COVID-19

Jednostka chorobowa: Amyloidoza AL, Covid 19
Wiek: do 17 lat

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

CAEL101-302

Sponsor badania

F. Hoffmann-La Roche Ltd

Główny badacz

Tel. do koordynatora badania

Adres wykonywania badania

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

CAEL101-302

Sponsor badania

F. Hoffmann-La Roche Ltd

Główny badacz

Tel. do koordynatora badania

Adres wykonywania badania