Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Obszary terapeutyczne

Rak endometrium

Opis schorzenia

Rak trzonu macicy, inaczej rak endometrium, to nowotwór złośliwy dotykający kobiety. Rozwija się w błonie śluzowej, która wyściela wnętrze trzonu macicy – endometrium. Najczęściej diagnozowany jest gruczolakorak endometrialny, stanowiący do 80-90% przypadków. Towarzyszą mu dobre rokowania, pojawia się w związku ze stymulacją hormonalną (estrogenami). Rzadziej występującym typem jest gruczolakorak nieendometrialny. Może to być rak jasnokomórkowy, surowiczy, mieszany lub niezróżnicowany. Nie ma związku ze stymulacją hormonalną i rokuje gorzej. Rak endometrium to najczęściej występujący nowotwór żeńskiego układu rozrodczego. Zwykle dotyka pacjentki po menopauzie, ale nie można wykluczyć rozwoju choroby na wcześniejszym etapie życia. Na zachorowanie na raka endometrium narażone są też osoby z zespołem policystycznych jajników i zespołem Lyncha. Ryzyko rozwoju nowotworu wzrasta ponadto, gdy choroba pojawiła się u krewnej pierwszego stopnia, a więc matki, siostry bądź córki. Do czynników ryzyka rozwoju raka trzonu macicy należą m.in.
  • nadwaga i otyłość,
  • cukrzyca,
  • długotrwała estrogenowa hormonalna terapia zastępcza,
  • bezdzietność,
  • zaburzenia miesiączkowania,
  • wczesny wiek pierwszej miesiączki,
  • późny wiek menopauzy.
 

Objawy/dolegliwości

Nowotwór złośliwy endometrium zwykle już we wczesnym stadium daje wyraźne objawy, co pozwala na szybką diagnozę i skuteczne leczenie. Uwagę powinny zwrócić:
  • krwawienia międzymiesiączkowe lub krwawienia z dróg rodnych w okresie pomenopauzalnym,
  • obfite, o brzydkim zapachu, krwiste lub ropno-krwiste upławy,
  • dolegliwości bólowe podbrzusza, całej jamy brzusznej lub odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.

Badania w zakresie obszaru

Celem tego badania jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pembrolizumabem (MK-3475) w porównaniu z kombinacją karboplatyny i paklitakselu u kobiet z zaawansowanym lub nawrotowym rakiem endometrium z niedoborem naprawy niedopasowania (dMMR), które nie były wcześniej leczone wcześniejszą chemioterapią ogólnoustrojową. Główne hipotezy badania to wyższość pembrolizumabu nad skojarzeniem karboplatyny i paklitakselu w odniesieniu do przeżycia wolnego […]
Aktywne
Nowotwory endometrium
Kod badania: MK-3475-C93