Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

Randomizowane, otwarte badanie kliniczne fazy 3 z aktywnym komparatorem, oceniające pembrolizumab w porównaniu z chemioterapią dwulekową opartą na pochodnych platyny u pacjentek z zaawansowanym lub nawrotowym rakiem endometrium z niezgodnością deficytu naprawczego (dMMR) w pierwszej linii leczenia (KEYNOTE C93/GOG 3064/ENGOT en15).

Jednostka chorobowa: Nowotwory endometrium
Wiek: od 18 lat do 99 lat

Celem tego badania jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pembrolizumabem (MK-3475) w porównaniu z kombinacją karboplatyny i paklitakselu u kobiet z zaawansowanym lub nawracającym rakiem endometrium z niedoborem naprawy niedopasowania (dMMR), które nie były wcześniej leczone chemioterapią ogólnoustrojową.

Podstawową hipotezą badawczą jest to, że pembrolizumab jest lepszy od kombinacji karboplatyny i paklitakselu w odniesieniu do przeżycia wolnego od progresji (PFS) według kryteriów oceny odpowiedzi w guzach litych wersja 1.1 (RECIST 1.1), jak ocenia się w Blinded Independent Central Review (BICR) i Overall Survival (OS).

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

MK-3475-C93

Sponsor badania

Merck Sharp & Dohme LLC

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Mądry Radosław

Tel. do koordynatora badania

kontakt do koordynatora (61) 8549049

Adres wykonywania badania

Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

MK-3475-C93

Sponsor badania

Merck Sharp & Dohme LLC

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Mądry Radosław

Tel. do koordynatora badania

kontakt do koordynatora (61) 8549049

Adres wykonywania badania

Oddział Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań