Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Obszary terapeutyczne

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna

Opis schorzenia

Małopłytkowość immunologiczna jest chorobą autoimmunizacyjną. W jej przebiegu wytwarzane są przeciwciała przeciwko płytkom krwi. Dochodzi do wzmożonego niszczenia płytek krwi oraz ich zmniejszonego wytwarzania w szpiku kostnym, co skutkuje małopłytkowością, czyli zmniejszeniem liczby płytek krwi poniżej 150 000/µl. Zależnie od tego czy udaje się ustalić przyczynę choroby, rozróżnia się małopłytkowość immunologiczną pierwotną i wtórną. W 80% przypadków nie udaje się znaleźć przyczyny choroby – taką sytuację określamy jako pierwotną małopłytkowość immunologiczną. Małopłytkowość immunologiczna jest chorobą przewlekłą cechującą się okresami remisji i nawrotów. W ok. 10% przypadków małopłytkowość immunologiczna ustępuje samoistnie, bez jakiegokolwiek leczenia.

Objawy/dolegliwości

Choroba może przez długi czas przebiegać bezobjawowo pomimo znacznego spadku liczby płytek krwi. Jeśli pojawiają się objawy, są one typowe, jak w przypadku każdej skazy krwotocznej płytkowej:
  • wybroczyny na skórze (najczęściej na dalszych częściach kończyn),
  • wybroczyny i krwawienia z błon śluzowych jamy ustnej i nosa,
  • obfite krwawienia miesiączkowe u kobiet,
  • krwawienia z przewodu pokarmowego,
  • krwawienia śródmózgowe.
Ponadto, pomimo obniżonej ilości płytek krwi, u pacjentów z małopłytkowością immunologiczną obserwuje się zwiększone ryzyko zakrzepicy żylnej.

Badania w zakresie obszaru

Jest to otwarte, wieloośrodkowe, wieloośrodkowe badanie fazy 2, obejmujące wielokrotne wstrzyknięcia podskórne, bezpieczeństwo i skuteczność PF-06835375 u dorosłych uczestników z pierwotną małopłytkowością immunologiczną (ITP). To badanie skupi się na uczestnikach z uporczywą (> 3 miesięcy i ≤ 12 miesięcy) lub przewlekłą (> 12 miesięcy) ITP Badanie to ma na celu wyjaśnienie wpływu PF-06835375 na liczbę płytek […]
Aktywne
Pierwotna małopłytkowość immunologiczna
Kod badania: C1131003