Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Baza badań klinicznych

“INTERWENCYJNE, WIELOOŚRODKOWE, JEDNORAMIENNE BADANIE FAZY II PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY MAJĄCE NA CELU OCENĘ BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI PF-06835375 STOSOWANEGO U DOROSŁYCH UCZESTNIKÓW Z PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚCIĄ IMMUNOLOGICZNĄ O NASILENIU OD UMIARKOWANEGO DO CIĘŻKIEGO”

Jednostka chorobowa: Pierwotna małopłytkowość immunologiczna
Wiek: od 18 lat do 70 lat

Jest to otwarte, wieloośrodkowe, wieloośrodkowe badanie fazy 2, obejmujące wielokrotne wstrzyknięcia podskórne, bezpieczeństwo i skuteczność PF-06835375 u dorosłych uczestników z pierwotną małopłytkowością immunologiczną (ITP). To badanie skupi się na uczestnikach z uporczywą (> 3 miesięcy i ≤ 12 miesięcy) lub przewlekłą (> 12 miesięcy) ITP

Badanie to ma na celu wyjaśnienie wpływu PF-06835375 na liczbę płytek krwi u uczestników z umiarkowaną do ciężkiej pierwotną ITP. Na podstawie doświadczeń z innymi lekami zubożającymi komórki B oczekuje się, że liczba płytek krwi wzrośnie po standardowym leczeniu. Każdy uczestnik w kohorcie 1 otrzyma 1 wstrzyknięcie podskórne dawki 1 co miesiąc przez 3 miesiące w 12-tygodniowym okresie leczenia. Każdy uczestnik w kohorcie 2 otrzyma 1 podskórne wstrzyknięcie dawki 2 co miesiąc przez 4 miesiące podczas 16-tygodniowego okresu leczenia. Powinno to zapewnić wystarczający poziom ekspozycji i zubożenia komórek CXCR5 dodatnich, aby podtrzymać działanie PF-06835375 w okresie leczenia. Dodatkowe zubożenie komórek Tfh może zapewnić trwały wzrost liczby płytek krwi po ostatnim leczeniu.

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

C1131003

Sponsor badania

Pfizer

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań

Szczegóły badania

Status badania:

Aktywne, Trwa rekrutacja

Numer badania

C1131003

Sponsor badania

Pfizer

Główny badacz

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

Tel. do koordynatora badania

611019856

Adres wykonywania badania

Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 84 60-569 Poznań