Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Obszary terapeutyczne

Choroba Fabry'ego

Opis schorzenia

Choroba Fabry’ego jest rzadkim zaburzeniem dziedzicznym, wywołanym nieprawidłową budową genu GLA. Gen ten odpowiedzialny jest za kodowanie enzymu, a-galaktozydazy (alfa-Gal). Jego zadaniem jest rozkładanie określonych substancji będących produktami metabolizmu w celu ich ponownego wykorzystania, bądź wydalenia. Mutacja w genie GLA powoduje, że ilość i aktywność enzymu u osób chorych jest niewystarczająca do pełnienia swoich funkcji. Oznacza to, że nierozłożone substancje odkładają się w naczyniach krwionośnych, prowadząc do coraz poważniejszych uszkodzeń w organizmie człowieka.
Choroba Fabry'ego jest spowodowana mutacją sprzężoną z chromosem X. Oznacza to, że chora matka przekaże mutację odpowiedzialną za chorobę na statystyczną połowę swoich synów i córek. Chorujący ojciec przekaże chorobę wszystkim swoim córkom, natomiast żadnemu synowi.

Objawy/dolegliwości

Pierwsze objawy choroby Fabry’ego pojawiają się już we wczesnym dzieciństwie. Ze względu na sprzężenie choroby z chromosomem X, uważa się, że mężczyźni chorują zwykle ciężej i wykształcają pierwsze objawy dużo wcześniej. Nie jest to jednak regułą, ponieważ wiele kobiet cierpi na równie poważne skutki choroby, a pierwsze objawy pojawiają się u nich równie wcześnie co u mężczyzn. W początkowym stadium choroby objawy są bardzo niespecyficzne, dlatego choroba Fabry’ego jest zwykle diagnozowana dopiero w wieku dorosłym, co jest stanowczo za późno, ponieważ uszkodzenia w organizmie wywołane chorobą są nieodwracalne. Najbardziej typowymi objawami choroby Fabry’ego są:
  • Bardzo silny, piekący, palący ból dłoni i stóp, który promieniuje niekiedy do całego ciała. Ból jest jednym z pierwszych objawów choroby, a jego nasilenie występuje szczególnie przy wysiłku fizycznym, podwyższonej temperaturze ciała, bądź otoczenia.
  • Zaburzenia termoregulacji, prowadzące do upośledzenia pocenia i przegrzewania organizmu.
  • Charakterystyczna czerwono-purpurowa wysypka, zwana angiokeratomą. Angiokeratoma najczęściej występuje w okolicy pępka do kolan, na łokciach i kolanach.
  • Dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Są to najczęściej powtarzające się bóle brzucha, biegunka czy mdłości.
  • Złogi w rogówce, które mogą być widoczne przy prostym badaniu oka w lampie szczelinowej.
  • Przewlekłe zmęczenie.
  • Zaburzenia pracy nerek. Jest to nie tyle objaw choroby co jej skutek. Nagromadzone złogi prowadzą do uszkodzenia i niewydolności nerek. Chorzy na chorobę Fabry’ego bardzo często wymagają dializoterapii jeszcze w młodym wieku.
  • Zaburzenia pracy układu krwionośnego. Podobnie jak w przypadku pracy nerek, uszkodzenia układu naczyniowo-sercowego jest jednym z poważniejszych konsekwencji postępującej choroby. Choroba Fabry’ego powoduje m.in. przerost komory serca, zaburzenia rytmu serca, upośledzenie funkcji zastawek, a także zawał czy niewydolność serca.
  • Zaburzenia pracy centralnego układu nerwowego. Jest to jeden z poważniejszych skutków choroby, który wielokrotnie prowadzi do przedwczesnych i wielokrotnych udarów mózgu.

Badania w zakresie obszaru

Jest to 12-miesięczne, równoległe badanie fazy 3 z podwójnie ślepą próbą, randomizowane, kontrolowane placebo, mające na celu ocenę wpływu wenglustatu na objawy neuropatii i bólu brzucha w chorobie Fabry’ego u dorosłych uczestników z chorobą Fabry’ego, którzy nie są leczeni lub nie byli leczeni przez co najmniej 6 miesięcy. Wizyty badawcze będą odbywać się mniej więcej […]
Aktywne
Choroba Fabry'ego
Kod badania: EFC17045