Skip to menu Skip to main content Skip to footer

Obszary terapeutyczne

Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL)

Opis schorzenia

Chłoniak jest najczęściej spotykanym nowotworem krwi i trzecim co do częstości występowania nowotworem wieku dziecięcego. Jest nowotworem układu chłonnego, który może się pojawić, gdy w trakcie dojrzewania limfocytów dojdzie do błędu, w wyniku którego powstaną nieprawidłowe komórki. Następnie te nieprawidłowe komórki nowotworowe ulegają nagromadzeniu w różnych częściach organizmu – mogą zajmować węzły chłonne, śledzionę, szpik kostny, krew oraz inne narządy. Obecnie wyróżnia się bardzo wiele typów chłoniaków. Trzy najczęstsze z nich to: chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL), chłoniak grudkowy oraz chłoniak Hodgkina. Chłoniak rozlany z dużych komórek B (z ang. Diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) jest najczęstszym rodzajem chłoniaka. Choroba w ogromnej większości przypadków zaczyna się jako pojedyncza zmiana, najczęściej opisywana jako „guz”. Może się ona umiejscowić w niemal każdej okolicy ciała, a objawy odczuwane przez pacjenta będą zależały od lokalizacji chłoniaka. DLBCL jest chłoniakiem agresywnym co oznacza, że szybko postępuje. Pierwotna zmiana może w kilka miesięcy znacznie zwiększać swoje rozmiary. Ponadto chłoniak daje przerzuty, w pierwszej kolejności do kolejnych węzłów chłonnych.

Objawy/dolegliwości

Chłoniaki najczęściej kojarzą się z zajęciem węzłów chłonnych  i w ok. 60 % przypadków DLBCL chorzy zgłaszają się do lekarza z powodu powiększonych węzłów chłonnych. W pozostałych 40% zmiana jest położona pozawęzłowo, co może powodować bardzo różnorodne objawy:
  • w przypadku zajęcia śledziony chory może odczuwać dyskomfort w jamie brzusznej i uczucie pełności,
  • zajęcie migdałka objawia się jako jego znaczne powiększenie, może prowadzić do uczucia duszności i trudności w połykaniu,
  • zajęcie żołądka może powodować bóle brzucha i objawy krwawienia z przewodu pokarmowego z obecnością krwi w stolcu,
  • w przypadku lokalizacji w klatce piersiowej chłoniak może powodować duszność, a niekiedy obrzęk szyi i twarzy.
Chłoniak może również przebiegać jako guz mózgu lub uciskać nerwy obwodowe. Zdarza się, że DLBCL  zajmuje inne narządy takie jak tarczyca, skóra, serce, nerki, jądra, piersi a także wiele innych. W dalszym przebiegu choroby chłoniak może również naciekać szpik kostny, co czasem będzie powodowało zmniejszoną ilość krwinek czerwonych (niedokrwistość), krwinek białych i/lub płytek krwi. Dodatkowo chorzy często odczuwają tak zwane objawy ogólne do których należą:
  • nocne poty,
  • gorączki powyżej 38 st.C utrzymujące się ponad 2 tygodnie nie związane z toczącą się infekcją,
  • spadek masy ciała powyżej 10 % w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Badania w zakresie obszaru

To wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy II będzie oceniać bezpieczeństwo, skuteczność i farmakokinetykę glofitamabu w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną, winkrystyną i prednizonem (R-CHOP) u osób z chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL) wysokiego ryzyka z krążącym DNA guza (ctDNA), jako pierwszej linii leczenia.
Aktywne
Chłoniak rozlany z dużych komórek B
Kod badania: GO43075